Bilgisayar

Bilgisayar
0

Bir veriyi giriş birimleri (klâvye, fare, CD, disket, tarayıcı) aracılığı ile alıp üzerinde gerekli aritmetiksel…